Bestuur & RVT

 ” Ondernemen zit in ons bloed als Spakenburgers. Het voortbestaan van de museumhaven staat op de tocht, tenzij we het tij weten te keren. Laten we actie ondernemen nu het nog kan en het schip met de wind mee sturen! “

Lid Raad van Toezicht

Cees Hopman

Cees Hopman (1938) woont al zijn hele leven in Spakenburg.

Hij is samen met zijn inmiddels overleden compagnon begonnen met een eigen bedrijf in C.V. installaties voor school, kerk, fabriek en woonhuis. Vanaf de jaren ’70 zijn deze activiteiten uitgebouwd tot het verzorgen van installaties in de (marine-) scheepvaart wereldwijd. Het bedrijf staat inmiddels in de top 100 van grootste familiebedrijven van Nederland. Inmiddels heeft Cees de leiding van het bedrijf uit handen gegeven aan zijn zoon, maar hij is nog nauw verbonden aan het bedrijf.

Cees is zich bewust van de maatschappelijke opgaven die er liggen in zijn dorp. Het behoud van het cultureel erfgoed en met name de botters en werf ligt hem aan het hart. Hij vormt met zijn netwerk, kennis en jarenlange ervaring de mentor van de stichting, haar vrijwilligers en de museumhaven.

Neven functies

  1. Mede- oprichter & Managing Director
    Heinen & Hopman Engineering Bunschoten
  2. Bestuurslid
    St. Botterwerf, St. Korenmolen ‘De Hoop’ en St. Monumenten
  3. BunschotenBestuurslid
    Stichting Vrienden voor Afrika