Educatie

Voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs is een project gestart om de museumhaven, de scheepswerf en de historische vissersschepen onder de aandacht te brengen bij de jeugd.

Project Educatie Basisonderwijs

 De leerlingen leren hoe de visserij in Spakenburg zich ontwikkeld heeft, wat de gevolgen waren van de afsluiting van de Zuiderzee en wat er nog overgebleven is uit die tijd.

Het project bestaat uit een les op school die wordt gegeven door een gastdocent, een bottertocht met de leerlingen en een verwerkingsles.

We gaan in de lessen op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:
• Hoe heeft de visserij zich in Spakenburg ontwikkeld?
• Welk vissersschip is kenmerkend voor de visserij in Spakenburg?
• Waarom werd de Zuiderzee afgesloten en voor een deel ingepolderd?
• Welke gevolgen had dit voor de visserij?
• Wat is er in Spakenburg nu nog overgebleven uit die tijd?

De leerlingen krijgen allemaal een informatieboekje dat ze mogen houden. Daarnaast krijgen de leerlingen een werkboekje. Daarin staat genoeg lesstof voor zowel binnenschoolse als huiswerkopdrachten. Bijvoorbeeld een fotopuzzeltocht rond de haven. De docenten krijgen een digitale handleiding om de lessen voor te bereiden en uit te voeren.

Verschillende locaties

De kinderen krijgen niet alleen in de klas les, maar ook op locatie.

Puzzeltocht om de haven

De kinderen krijgen niet alleen in de klas les, maar ook op locatie. Puzzeltocht rondom de haven

Gastles op school

De kinderen krijgen niet alleen in de klas les, maar ook op locatie. Puzzeltocht rondom de haven

Met de klas op de botter

De gastles wordt gegeven door een botterschipper die getraind is om les te geven aan jeugd. Met de klas op de botter