Museumhaven Spakenburg - Museumhaven Spakenburg

Jaarverslag SBMS 2021
In het jaarverslag leest u welke bijdrage SBMS in 2021 heeft geleverd aan de realisatie van haar doelstellingen en welke ondersteuning SBMS geboden heeft aan de bottereigenaren en de instandhouding van onze prachtige museumhaven. Uiteraard vindt u ook de financiële verslaglegging. Nieuwsgierig geworden?

Download en bekijk het jaarverslag hier.

Download en bekijk: Standaardformulieren publicatieplicht ANBI's  hier.

De BU33 eindelijk weer onder zeil

Na drie jaar afwezigheid was het dan eindelijk zover: op dinsdag 24 mei deed de BU33 haar “herintrede” in de DARP (Dinsdag Avond Rond- en Platbodem competitie).
De BU33, één van de twee botters van Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg (SBMS), is in 1904 gebouwd te Huizen.

Het schip kwam in november 2018 in bezit van de stichting maar was in dermate slechte staat dat er niet meer veilig mee gevaren kon worden. Dat leidde zelfs tot het zinken van de botter in mei 2019 in de haven.


Aanmoedigingsbijdrage

Met dank aan de subsidies van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het KF-Heinfonds, het Mondriaanfonds en de bijdrage van (particuliere) donateurs kon gestart worden met de restauratie.

Alles en iedereen onder zeil?De haven van Spakenburg deze winter: alles en iedereen onder zeil?


Wie nu langs de haven van Spakenburg loopt ziet bijna alle schepen onder zeil. Onder zeil? Nou, dat zegt de leek. Onder zeil betekent eigenlijk: alle zeilen op en klaar om weg te zeilen. We moeten eigenlijk zeggen: schepen onder de dekzeilen. Dat is dus wat we zien. Dat was vroeger, toen er nog gevist werd met de schepen, trouwens wel anders. Er werd zomer en winter door gevist, behalve met ijs. Kijk maar eens goed, op het voordek zie je overal een schoorsteentje van het kacheltje dat in het vooronder staat.

Aanmoedigingsbijdrage onderhoudskosten 2022

Aanmoedigingsbijdrage onderhoudskosten 2022

Na het succes van de aanmoedigingsbijdrage in 2020 en 2021, zet SBMS dit initiatief in 2022 voort en stelt SBMS opnieuw een aanmoedigingsbijdrage beschikbaar voor onderhoud aan de schepen.

Met bovengenoemde aanmoedigingsbijdrage wil SBMS in 2022 opnieuw een concreet gebaar maken richting de bottereigenaren.
In de bijlage vind je de voorwaarden die SBMS verbindt aan deze aanmoedigingsbijdrage.


Aanmoedigingsbijdrage

'Miljoenen van Rijk nodig om Spakenburgse botters boven water te houden'

Artikel van RTV Utrecht

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De Zuiderzeegemeenten en -provincies hebben het Rijk om geld gevraagd om de historische botters in de Museumhaven van Spakenburg te kunnen onderhouden. Volgens burgemeester Melis van de Groep, bestuurslid van de Vereniging van Zuiderzeegemeenten, zijn er miljoenen nodig.

Spakenburg huisvest het merendeel van de zogenoemde bruine vloot, die bestaat uit meer dan vierhonderd antieke vracht- en vissersschepen. Met name de botters zijn in onze regio erg bekend, maar ook Friese skûtsjes en een enkel koggeschip horen bij het varende erfgoed. De schepen varen nog altijd en worden gebruikt om de herinnering aan de impact van de Zuiderzee op de dorpen aan de voormalige kust levend te houden.

RTV Utrecht 'Miljoenen nodig'

Restauratie BU 33 fase 2


Woensdag a.s. 10:30 uur is de botter BU33 vanaf scheepswerf Nieuwboer te water gelaten.
Weer een bewijs van het uitzonderlijke vakmanschap van de werf. Onder leiding van Rut Heinen (behoud&beheer SBMS) in samenwerking met de werf en met hulp van vrijwilligers, kon fase 2 van de restauratie afgerond worden.

Alleen door de ruimhartige bijdragen van KF Heinfonds, het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en dankzij sponsors en donateurs kon deze inmense restauratie gerealiseerd worden.

Lees het uitgebreide verslag van de totale restauratie.

Bekijk of download de pdf.

Visie & Beleid 2021 - 2024

De gemeente en de huidige gebruikers en eigenaren van de historische vissersschepen kunnen niet meer alleen instaan voor het behoud van de historische vissershaven.
Door diverse oorzaken neemt de hoeveelheid in Spakenburg liggende botters en andere historische vissersschepen af. De daarmee gepaarde afname van de uitstraling, sfeer en aantrekke-lijkheid vormt een bedreiging voor de toekomst van de museumhaven van Spakenburg.
Om te voorkomen dat er in de komende jaren een uittocht van botters plaatsvindt werd er gezamenlijk met alle betrokken partijen in 2017 een masterplan opgesteld met als doel om proactief passende maatregelen te nemen om dit cultureel erfgoed voor Spakenburg te behouden.
De gestelde visie en doelen zijn door de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg verder uitgewerkt en omgezet in concrete acties en projecten.

De Stichting heeft een helder Visie & Beleidsplan ontwikkeld voor de komende jaren. Dit bijgesloten document laat zien waarom, waarheen en hoe we de gestelde doelen willen bereiken.

SBMS heeft een eenmalige subsidie van de gemeente Bunschoten ontvangen van 80.000 euro

Beste eigenaar,

Als gevolg van de COVID19 crisis en het daarmee wegvallen van enorm veel inkomsten voor bottereigenaren, heeft SBMS een eenmalige subsidie van de gemeente Bunschoten ontvangen.
Deze subsidie moet helpen bij het in stand houden van de historische bottervloot, maar kent wel een aantal strikte voorwaarden. De aanvraagtermijn voor “COVID19 Steun SBMS” is per 1 juni 2021 verlopen.

Daarnaast stelt Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg opnieuw een aanmoedigingsbijdrage beschikbaar voor onderhoud en/of restauratie van uw schip.
Het bestuur van SBMS wil met de aanmoedigingsbijdrage, die op een aantal punten is gewijzigd, in 2021 opnieuw een concreet gebaar maken naar u als eigenaar en een bijdrage leveren in de onderhoudskosten.

Onder Nieuws “Aanmoedigingsbijdrage 2021 SBMS” leest u of u in aanmerking komt voor de aanmoedigingsbijdrage, welke voorwaarden SBMS hier aan stelt en hoe het aanvraagproces werkt.
We hebben meer structuur aangebracht in het aanvraagproces en door middel van het stroomschema kan vooraf al getoetst worden of u voor één of beide regelingen in aanmerking komt.

Wij zien hopelijk snel uw aanvraag voor één of beide regelingen tegemoet.

Word ook donateur

Voor de Museumhaven van Spakenburg

Bertina Hubertse

Hoe mooi is ons dorp met zijn prachtige haven, dat lijkt soms zo gewoon voor de inwoners, maar dat is het niet. Onze Museumhaven met historische schepen is heel bijzonder en mag nooit verloren gaan. Daarom zou iedereen die zich betrokken voelt bij ons mooie dorp en dat in stand wil houden, donateur moeten worden. Dat kost niet zoveel, maar brengt ontzettend veel op voor nu en in de toekomst. Gewoon doen dus!

Bertina Hubertse

Betrokken inwoner en donateur

Tim Kok

De museumhaven in Spakenburg is een lust voor het oog en geeft een uniek inkijkje in de historie van Spakenburg. Daarom ben ik heel blij te kunnen bijdragen aan het behoud van deze haven. We zouden allemaal te hulp moeten schieten!

Tim Kok

Inwoner en donateur

Hier zijn we mee bezig

Recente Projecten