Museumhaven Spakenburg - Museumhaven Spakenburg

Museumhaven Shop

Museumhaven Spakenburg

Jaarverslag 2020

In het jaarverslag 2020 leest u welke bijdrage SBMS heeft geleverd aan de realisatie van haar doelstellingen en welke ondersteuning SBMS geboden heeft aan de bottereigenaren en de instandhouding van onze prachtige museumhaven. Uiteraard vindt u ook de financiële verslaglegging. Nieuwsgierig geworden? Download en bekijk het jaarverslag hier.

Jaarverslag-2020

Visie & Beleid 2021 - 2024

De gemeente en de huidige gebruikers en eigenaren van de historische vissersschepen kunnen niet meer alleen instaan voor het behoud van de historische vissershaven.
Door diverse oorzaken neemt de hoeveelheid in Spakenburg liggende botters en andere historische vissersschepen af. De daarmee gepaarde afname van de uitstraling, sfeer en aantrekke-lijkheid vormt een bedreiging voor de toekomst van de museumhaven van Spakenburg.
Om te voorkomen dat er in de komende jaren een uittocht van botters plaatsvindt werd er gezamenlijk met alle betrokken partijen in 2017 een masterplan opgesteld met als doel om proactief passende maatregelen te nemen om dit cultureel erfgoed voor Spakenburg te behouden.
De gestelde visie en doelen zijn door de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg verder uitgewerkt en omgezet in concrete acties en projecten.

De Stichting heeft een helder Visie & Beleidsplan ontwikkeld voor de komende jaren. Dit bijgesloten document laat zien waarom, waarheen en hoe we de gestelde doelen willen bereiken.

Behoud de botter

In de hoogtijdagen van vissersdorp Spakenburg, we hebben het over 1920, dobberden er maar liefst 209 botters in de haven. Karakteristieke platbodems, gemaakt om de woelige Zuiderzee te bedwingen. Vandaag werkt een stichting met man en macht om de restanten van deze bottervloot te redden van de ondergang.

BU33. Zo heet de tweede en jongste botter die Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg in bezit heeft. ‘Gebouwd in 1904, in Huizen,’ vertelt bestuurslid Zacharias van Diermen. ‘Hiervoor was het schip dertig jaar lang van een particulier. Toen deze ernstig ziek werd, dreigde Spakenburg de botter te verliezen. Er waren kapers op de kust. Of nou ja, kópers, van buiten het dorp. Gelukkig kregen we het schip toch in handen, en met steun van het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds konden we het gaan restaureren.

SBMS heeft een eenmalige subsidie van de gemeente Bunschoten ontvangen van 80.000 euro

Beste eigenaar,

Als gevolg van de COVID19 crisis en het daarmee wegvallen van enorm veel inkomsten voor bottereigenaren, heeft SBMS een eenmalige subsidie van de gemeente Bunschoten ontvangen.
Deze subsidie moet helpen bij het in stand houden van de historische bottervloot, maar kent wel een aantal strikte voorwaarden. De aanvraagtermijn voor “COVID19 Steun SBMS” is per 1 juni 2021 verlopen.

Daarnaast stelt Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg opnieuw een aanmoedigingsbijdrage beschikbaar voor onderhoud en/of restauratie van uw schip.
Het bestuur van SBMS wil met de aanmoedigingsbijdrage, die op een aantal punten is gewijzigd, in 2021 opnieuw een concreet gebaar maken naar u als eigenaar en een bijdrage leveren in de onderhoudskosten.

Onder Nieuws “Aanmoedigingsbijdrage 2021 SBMS” leest u of u in aanmerking komt voor de aanmoedigingsbijdrage, welke voorwaarden SBMS hier aan stelt en hoe het aanvraagproces werkt.
We hebben meer structuur aangebracht in het aanvraagproces en door middel van het stroomschema kan vooraf al getoetst worden of u voor één of beide regelingen in aanmerking komt.

Wij zien hopelijk snel uw aanvraag voor één of beide regelingen tegemoet.

Ondersteuning COVID19 download (verlopen per 1 juni 2021)

Aanmoedigingsbijdrage 2021 SBMS download

   Aanmoedigingbijdrage 2021 SBMSv1.0RPJ

Word ook donateur

Voor de Museumhaven van Spakenburg

Bertina Hubertse

Hoe mooi is ons dorp met zijn prachtige haven, dat lijkt soms zo gewoon voor de inwoners, maar dat is het niet. Onze Museumhaven met historische schepen is heel bijzonder en mag nooit verloren gaan. Daarom zou iedereen die zich betrokken voelt bij ons mooie dorp en dat in stand wil houden, donateur moeten worden. Dat kost niet zoveel, maar brengt ontzettend veel op voor nu en in de toekomst. Gewoon doen dus!

Bertina Hubertse

Betrokken inwoner en donateur

Tim Kok

De museumhaven in Spakenburg is een lust voor het oog en geeft een uniek inkijkje in de historie van Spakenburg. Daarom ben ik heel blij te kunnen bijdragen aan het behoud van deze haven. We zouden allemaal te hulp moeten schieten!

Tim Kok

Inwoner en donateur

Hier zijn we mee bezig

Recente Projecten