Museumhaven Spakenburg - Museumhaven Spakenburg

De “Derby Collecte” zaterdag 14 mei

Mogen we even met de deur in huis vallen … Voetballen gaat om winnen, winnen van elkaar. In Bunschoten-Spakenburg weten we daar alles van. Er kan er maar een de beste zijn! En als de één wint, dan verliest de ander.
Net zoals op elke dinsdagavond, de DARP; de DinsdagAvondRond-enPlatbodem competitie. Daar kan ook maar één van onze mooie Spakenburgse schepen per wedstrijd winnen. En aan het eind van het jaar heeft gewoon de beste gewonnen!
Het is niet enkel genieten van die wedstrijd. Want, zeg nou zelf, een rondje haven met de schepen en de werf is ook een genot voor oog. Daarover zijn we het allemaal eens. Daar hebben onze inwoners geen competitie over! Dat moet blijven!


Aanmoedigingsbijdrage

Alles en iedereen onder zeil?De haven van Spakenburg deze winter: alles en iedereen onder zeil?


Wie nu langs de haven van Spakenburg loopt ziet bijna alle schepen onder zeil. Onder zeil? Nou, dat zegt de leek. Onder zeil betekent eigenlijk: alle zeilen op en klaar om weg te zeilen. We moeten eigenlijk zeggen: schepen onder de dekzeilen. Dat is dus wat we zien. Dat was vroeger, toen er nog gevist werd met de schepen, trouwens wel anders. Er werd zomer en winter door gevist, behalve met ijs. Kijk maar eens goed, op het voordek zie je overal een schoorsteentje van het kacheltje dat in het vooronder staat.

Aanmoedigingsbijdrage onderhoudskosten 2022

Aanmoedigingsbijdrage onderhoudskosten 2022

Na het succes van de aanmoedigingsbijdrage in 2020 en 2021, zet SBMS dit initiatief in 2022 voort en stelt SBMS opnieuw een aanmoedigingsbijdrage beschikbaar voor onderhoud aan de schepen.

Met bovengenoemde aanmoedigingsbijdrage wil SBMS in 2022 opnieuw een concreet gebaar maken richting de bottereigenaren.
In de bijlage vind je de voorwaarden die SBMS verbindt aan deze aanmoedigingsbijdrage.


Aanmoedigingsbijdrage

Rabo Clubsupport Uitreiking chequeDe leerlingen van basisschool Het Talent waren opvallend geboeid en geïnteresseerd tijdens de gastles en gingen onmiddellijk aan de slag met een opdracht.

Mooi om te zien.

Rabo ClubSupport, € 2000,00 voor SBMS

Op de basisschool Het Talent in Bunschoten werd door directievoorzitter Willem de Feijter van de Rabobank, in het kader van Rabo ClubSupport, een cheque van € 2000,00 uitgereikt. Jan van Houwelingen nam hem namens de SBMS in ontvangst voor het project ‘Educatie basisonderwijs’. Een geweldige bijdrage in de kosten.
Dank aan alle mensen die op dit project gestemd hebben.

Jaarlijks bezoekt Jan, als gastdocent, 11 basisscholen om de Museumhaven, de scheepswerf en de historische vissersschepen onder de aandacht te brengen bij de jeugd.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 leren hoe de visserij in Spakenburg zich ontwikkeld heeft, wat de gevolgen waren van de afsluiting van de Zuiderzee en wat er nog overgebleven is uit die tijd.
Het project bestaat uit een gastles op school die wordt gegeven door Jan van Houwelingen, een bottertocht met de leerlingen en een verwerkingsles.
De leerlingen krijgen allemaal een informatieboekje dat ze mogen houden. Daarin staat genoeg lesstof voor zowel binnenschoolse- als huiswerkopdrachten. Bijvoorbeeld een fotopuzzeltocht rond de haven. De docenten krijgen een digitale handleiding om de lessen voor te bereiden en uit te voeren.

'Miljoenen van Rijk nodig om Spakenburgse botters boven water te houden'

Artikel van RTV Utrecht

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De Zuiderzeegemeenten en -provincies hebben het Rijk om geld gevraagd om de historische botters in de Museumhaven van Spakenburg te kunnen onderhouden. Volgens burgemeester Melis van de Groep, bestuurslid van de Vereniging van Zuiderzeegemeenten, zijn er miljoenen nodig.

Spakenburg huisvest het merendeel van de zogenoemde bruine vloot, die bestaat uit meer dan vierhonderd antieke vracht- en vissersschepen. Met name de botters zijn in onze regio erg bekend, maar ook Friese skûtsjes en een enkel koggeschip horen bij het varende erfgoed. De schepen varen nog altijd en worden gebruikt om de herinnering aan de impact van de Zuiderzee op de dorpen aan de voormalige kust levend te houden.

RTV Utrecht 'Miljoenen nodig'

Restauratie BU 33 fase 2


Woensdag a.s. 10:30 uur is de botter BU33 vanaf scheepswerf Nieuwboer te water gelaten.
Weer een bewijs van het uitzonderlijke vakmanschap van de werf. Onder leiding van Rut Heinen (behoud&beheer SBMS) in samenwerking met de werf en met hulp van vrijwilligers, kon fase 2 van de restauratie afgerond worden.

Alleen door de ruimhartige bijdragen van KF Heinfonds, het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en dankzij sponsors en donateurs kon deze inmense restauratie gerealiseerd worden.

Lees het uitgebreide verslag van de totale restauratie.

Bekijk of download de pdf.

Jaarverslag 2020

In het jaarverslag 2020 leest u welke bijdrage SBMS heeft geleverd aan de realisatie van haar doelstellingen en welke ondersteuning SBMS geboden heeft aan de bottereigenaren en de instandhouding van onze prachtige museumhaven. Uiteraard vindt u ook de financiële verslaglegging. Nieuwsgierig geworden? Download en bekijk het jaarverslag hier.

Jaarverslag-2020

Visie & Beleid 2021 - 2024

De gemeente en de huidige gebruikers en eigenaren van de historische vissersschepen kunnen niet meer alleen instaan voor het behoud van de historische vissershaven.
Door diverse oorzaken neemt de hoeveelheid in Spakenburg liggende botters en andere historische vissersschepen af. De daarmee gepaarde afname van de uitstraling, sfeer en aantrekke-lijkheid vormt een bedreiging voor de toekomst van de museumhaven van Spakenburg.
Om te voorkomen dat er in de komende jaren een uittocht van botters plaatsvindt werd er gezamenlijk met alle betrokken partijen in 2017 een masterplan opgesteld met als doel om proactief passende maatregelen te nemen om dit cultureel erfgoed voor Spakenburg te behouden.
De gestelde visie en doelen zijn door de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg verder uitgewerkt en omgezet in concrete acties en projecten.

De Stichting heeft een helder Visie & Beleidsplan ontwikkeld voor de komende jaren. Dit bijgesloten document laat zien waarom, waarheen en hoe we de gestelde doelen willen bereiken.

SBMS heeft een eenmalige subsidie van de gemeente Bunschoten ontvangen van 80.000 euro

Beste eigenaar,

Als gevolg van de COVID19 crisis en het daarmee wegvallen van enorm veel inkomsten voor bottereigenaren, heeft SBMS een eenmalige subsidie van de gemeente Bunschoten ontvangen.
Deze subsidie moet helpen bij het in stand houden van de historische bottervloot, maar kent wel een aantal strikte voorwaarden. De aanvraagtermijn voor “COVID19 Steun SBMS” is per 1 juni 2021 verlopen.

Daarnaast stelt Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg opnieuw een aanmoedigingsbijdrage beschikbaar voor onderhoud en/of restauratie van uw schip.
Het bestuur van SBMS wil met de aanmoedigingsbijdrage, die op een aantal punten is gewijzigd, in 2021 opnieuw een concreet gebaar maken naar u als eigenaar en een bijdrage leveren in de onderhoudskosten.

Onder Nieuws “Aanmoedigingsbijdrage 2021 SBMS” leest u of u in aanmerking komt voor de aanmoedigingsbijdrage, welke voorwaarden SBMS hier aan stelt en hoe het aanvraagproces werkt.
We hebben meer structuur aangebracht in het aanvraagproces en door middel van het stroomschema kan vooraf al getoetst worden of u voor één of beide regelingen in aanmerking komt.

Wij zien hopelijk snel uw aanvraag voor één of beide regelingen tegemoet.

Word ook donateur

Voor de Museumhaven van Spakenburg

Bertina Hubertse

Hoe mooi is ons dorp met zijn prachtige haven, dat lijkt soms zo gewoon voor de inwoners, maar dat is het niet. Onze Museumhaven met historische schepen is heel bijzonder en mag nooit verloren gaan. Daarom zou iedereen die zich betrokken voelt bij ons mooie dorp en dat in stand wil houden, donateur moeten worden. Dat kost niet zoveel, maar brengt ontzettend veel op voor nu en in de toekomst. Gewoon doen dus!

Bertina Hubertse

Betrokken inwoner en donateur

Tim Kok

De museumhaven in Spakenburg is een lust voor het oog en geeft een uniek inkijkje in de historie van Spakenburg. Daarom ben ik heel blij te kunnen bijdragen aan het behoud van deze haven. We zouden allemaal te hulp moeten schieten!

Tim Kok

Inwoner en donateur

Hier zijn we mee bezig

Recente Projecten