Museumhaven Spakenburg - Beleidsdocumenten

Beleidsdocumenten

Wij willen duidelijkheid scheppen

Ons beleid op papier

In onze beleidsdocumenten geven wij aan hoe wij onze doelstellingen willen bereiken en hoe we daar uitvoering aan gaan geven. Het geeft daarnaast inzicht in de wijze waarop onze organisatie in elkaar zit, de manier waarop wij ons geld werven en hoe wij omgaan met het beheer en de besteding van ons vermogen.

Ook publiceren wij hier:

  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten*;
  • onze financiële verantwoording met de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting *.