Museumhaven Spakenburg - Nieuws

Als je de wetenschap hebt dat er ooit ruim 200 botters lagen in het vissersdorp Spakenburg, hoe kun je dan het beste een informatiebord vormgeven dat je naast de Museumhaven wilt plaatsen? 

Precies: in de vorm van een zwaard! Zo was de gedachte van de commissie Marketing en Communicatie (van Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg).
Op die manier zal de bottersfeer van de prachtige vissershaven benadrukt worden èn vraagt het de aandacht voor deze grote terugloop van het waardevolle culturele erfgoed.

Vrijdag 26 oktober was het zover: in aanwezigheid van o. a. burgemeester van de Groep, bestuur en commissieleden van Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg (SBMS), RTV Bunschoten, bottervrijwilligers en botterliefhebbers werd het bord onthuld. 


Voorzitter Marc Schoonebeek legde de functie van een zwaard uit: het zorgt ervoor dat de botter op koers blijft en niet teveel drift.
Zo wil ook de SBMS haar koers strak blijven volgen en doorgaan met de ingezette acties en plannen om de Museumhaven en haar botters voor de toekomst te bewaren. 

Onder de eenmaal weggetrokken juten lap kwam na deze speech een glanzend, prachtig zwaard tevoorschijn met daarop vermeld: 


• de plattegrond van het vissersdorp,
• het vaarschema van de botters om korte tochten te maken,
• de evenementenkalender van Hecht Spakenburg (VVV),
• èn het Spakenburgs volkslied.

Het zwaard is ontworpen en vervaardigd door de vaktimmerlieden van Scheepstimmerwerf Nieuwboer, de info erop door Meijn Graphic Design.
Het werd geplaatst door Hoveniersbedrijf Hoksbergen in samenwerking met Snel Herstel.
De Rabobank Randmeren overhandigde deze vrijdagavond een cheque van € 2000 aan de SBMS, waarmee bovenstaande actie financieel mogelijk werd gemaakt. Deze trouwe sponsor ondersteunt de projecten van de SBMS regelmatig met grote geldelijke bijdragen.
 Met deze mooie samenwerking van meerdere disciplines is het hart van Spakenburg een mooie parel rijker. Een parel die weer gaat bijdragen aan het behoud van de Museumhaven en haar botters.

De informatieavond van afgelopen 31 oktober in de Visafslag met leden van Vereniging de Bruine Vloot werd goed bezocht door bottereigenaren/liefhebbers en andere betrokkenen.
De voorzitter van de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg (SBMS) Marc Schoonebeek legde het doel van de avond uit en gaf aan elk voor- en najaar een dergelijke avond te willen organiseren.
Aan de hand van een Power Point presentatie gaf hij de aanwezigen updates van meerdere onderwerpen:
de activiteiten van het bestuur,
de vrijwilligers, hun opleiding en het vervolgtraject,
de educatie voor verschillende disciplines,
de aankoop van een of meer schepen,
vorderingen m.b.t. donaties en sponsoren,
liggelden,
botteropstappen,
naamsbekendheid SBMS en VBV , etc.
Tijdens en na de presentatie kon ieder uitleg vragen of ideeën opperen.
Er kwamen zinnige vragen, ludieke voorstellen en waardevolle aandachtspunten naar voren waarmee zowel het bestuur als de commissies verder aan de slag kunnen.
Het was kortom een constructieve en informatieve bijeenkomst. Er wordt van beide kanten uitgekeken naar het vervolg in het komende jaar.

 

 

 

Informatieavond in de #RodeLoods met een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

Wat een opkomst! Na de wervingen op de website, op meerdere FB pagina's en in De Bunschoter kwamen 22 vrijwilligers zich aanmelden!

Tijdens de informatiebijeenkomst bleek bij de voorstelronde wat voor betrokken, enthousiaste mensen zich opgegeven hadden! Geweldig! Met veel animo vertelden ze waarom ze zich aangemeld hadden, wat hun betrokkenheid is en wat hun specifieke kwaliteiten zijn.
Nadat ze op papier allerlei vragen beantwoord hadden, kregen zij informatie over de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg, het Masterplan, de problematiek van de vergrijzing en het kostenplaatje van haven en schepen.

Schipper/scheepsmaat in opleiding

Wil jij in de voetsporen treden van de legendarische Spakenburgse vissers en leren varen met een echte botter? Volg dan ons opleidingsprogramma en word vrijwilliger!

 In een groep van tien personen doorloop je het opleidingsprogramma tot schipper of scheepsmaat op een traditionele botter. Dit traject beslaat tien avonden.