Museumhaven Spakenburg - Informatieavond vrijwilligers

Informatieavond vrijwilligers

Informatieavond in de #RodeLoods met een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

Wat een opkomst! Na de wervingen op de website, op meerdere FB pagina's en in De Bunschoter kwamen 22 vrijwilligers zich aanmelden!

Tijdens de informatiebijeenkomst bleek bij de voorstelronde wat voor betrokken, enthousiaste mensen zich opgegeven hadden! Geweldig! Met veel animo vertelden ze waarom ze zich aangemeld hadden, wat hun betrokkenheid is en wat hun specifieke kwaliteiten zijn.
Nadat ze op papier allerlei vragen beantwoord hadden, kregen zij informatie over de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg, het Masterplan, de problematiek van de vergrijzing en het kostenplaatje van haven en schepen.

Als ware pioniers zijn zij na hun opleiding bereid zich in te zetten op meerdere vlakken. Daarnaast gaan ze als ambassadeurs het dorp/land in om binnen hun netwerk enthousiasme bij anderen op te wekken voor dit grootschalige, langjarige project.

Vanwege het grote aantal zullen er twee groepen geformeerd worden om het geheel werkbaar te houden.
Het was een aangename, gezellige en constructieve bijeenkomst waarop we als commissieleden/mentoren èn vrijwilligers tevreden terug kunnen kijken.
Op naar (half) februari als we van start gaan!

Wil jij ook nog meedoen?
Geef je dan snel op via www.museumhavenspakenburg.nl!