Museumhaven Spakenburg - Onthulling informatiebord in de vorm van een zwaard.

Onthulling informatiebord in de vorm van een zwaard.

Als je de wetenschap hebt dat er ooit ruim 200 botters lagen in het vissersdorp Spakenburg, hoe kun je dan het beste een informatiebord vormgeven dat je naast de Museumhaven wilt plaatsen? 

Precies: in de vorm van een zwaard! Zo was de gedachte van de commissie Marketing en Communicatie (van Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg).
Op die manier zal de bottersfeer van de prachtige vissershaven benadrukt worden èn vraagt het de aandacht voor deze grote terugloop van het waardevolle culturele erfgoed.

Vrijdag 26 oktober was het zover: in aanwezigheid van o. a. burgemeester van de Groep, bestuur en commissieleden van Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg (SBMS), RTV Bunschoten, bottervrijwilligers en botterliefhebbers werd het bord onthuld. 


Voorzitter Marc Schoonebeek legde de functie van een zwaard uit: het zorgt ervoor dat de botter op koers blijft en niet teveel drift.
Zo wil ook de SBMS haar koers strak blijven volgen en doorgaan met de ingezette acties en plannen om de Museumhaven en haar botters voor de toekomst te bewaren. 

Onder de eenmaal weggetrokken juten lap kwam na deze speech een glanzend, prachtig zwaard tevoorschijn met daarop vermeld: 


• de plattegrond van het vissersdorp,
• het vaarschema van de botters om korte tochten te maken,
• de evenementenkalender van Hecht Spakenburg (VVV),
• èn het Spakenburgs volkslied.

Het zwaard is ontworpen en vervaardigd door de vaktimmerlieden van Scheepstimmerwerf Nieuwboer, de info erop door Meijn Graphic Design.
Het werd geplaatst door Hoveniersbedrijf Hoksbergen in samenwerking met Snel Herstel.
De Rabobank Randmeren overhandigde deze vrijdagavond een cheque van € 2000 aan de SBMS, waarmee bovenstaande actie financieel mogelijk werd gemaakt. Deze trouwe sponsor ondersteunt de projecten van de SBMS regelmatig met grote geldelijke bijdragen.
 Met deze mooie samenwerking van meerdere disciplines is het hart van Spakenburg een mooie parel rijker. Een parel die weer gaat bijdragen aan het behoud van de Museumhaven en haar botters.