Museumhaven Spakenburg - Restauratie BU 33 mede dankzij subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Restauratie BU 33 mede dankzij subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Stichting Behoud Museumhaven is in het bezit van twee botters, te weten de HK 10 en de BU 33. Velen zullen zich met name deze laatste botter herinneren. In de nacht van 4 op 5 mei 2019 is deze 115 jaar oude botter gezonken in de haven van Spakenburg.

De in Huizen gebouwde botter BU33 is sinds november 2018 - na ruim 30 jaar in particulier eigendom geweest te zijn - in bezit van Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg. 
Het schip is 13,65m lang, 4,40m breed en heeft een diepgang van 0,9m. Om het schip weer in een goede conditie te krijgen is groot onderhoud meer dan noodzakelijk.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is benaderd voor subsidie. Begin april 2019 viel de bevestiging op de mat met daarin de toekenning van een mooie subsidie! Na de Zuidwalwedstrijden zou gestart worden met de eerste fase van de restauratie.Hier hebben we het niet over wat schuur- en schilderwerk, maar over het vervangen van een flink aantal houten spanten en gangdelen ten behoeve van de romp. Spreek maar gerust van een grootse restauratie. Gezien de omvang hiervan is eind vorig jaar gestart met het opzetten van een plan ondersteund door  Scheepstimmerwerf Nieuwboer met de nodige offertes. 


Het zinken van de BU33 begin mei heeft die restauratie echter in een stroomversnelling gebracht. Het schip was niet meer veilig genoeg om mee te varen: geen Zuidwal- of andere wedstrijden voorlopig meer voor de BU33!.

Direct na de berging is het schip op de helling van Scheepstimmerwerf Nieuwboer getrokken om te voorkomen dat het opnieuw zou zinken. Al vrij snel werd duidelijk dat langer uitstellen van groot onderhoud niet mogelijk was. Met inzet van de enthousiaste bottervrijwilligers onder de bezielende leiding van Rut Heinen is gestart met het verwijderen van het blik en het vele slechte hout.

Het grote onderhoud aan de BU33 zorgt bij de botterwerf voor inkomsten tijdens de wat stillere periode. Het werkaanbod in de zomermaanden is vaak minder omdat de meeste botters dan in de vaart zijn.

 Nieuwe gangdelen

 

Het krommen van gangdelen gaat op authentieke wijze door ze boven een vuur te hangen en aan één kant te verwarmen en tegelijkertijd de andere kant nat te maken en zo te koelen. Deze week is de laatste gang aan de stuurboordzijde van de BU33 geplaatst. Aansluitend kan gestart worden met het breeuwen (naden dichten), schuren en schilderen. De verwachting is dat met circa 5 weken de werkzaamheden kunnen worden afgerond.
Mede dankzij de inzet van de bottervrijwilligers voor sloop- en schilderwerk plus de fantastische bijdrage van het Prins Bernhard Cultuur fonds kan deze klus geklaard worden.
Echter, we zijn er nog niet. Ook volgend jaar zullen werkzaamheden aan de BU 33 ingepland worden. Dan wordt begonnen de andere slechte, minder urgente
zaken te restaureren.
Dit onderhoud zal weer gepland worden in de rustige periode op de botterwerf.
Ook voor het tweede schip, de HK10, is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. Hiervoor werd ook weer een aanvraag gedaan  - en gehonoreerd (!) met toekenning van een mooie subsidie - door het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Ook aan de HK10 wordt dit grote onderhoud uitgevoerd in de voor Scheepstimmerwerf Nieuwboer gunstige tijd.

 Zo draagt Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg (SBMS) - zowel in 2019 als 2020 - met restauraties van de BU33 en de HK10 bij aan aanzienlijk betere condities voor beide schepen èn aan werk voor de Scheepstimmerwerf. Op die manier wordt er constructief aan de doelstelling van de SBMS gewerkt.
Met genoemde toegekende subsidies zijn we er helaas niet. Als Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg hebben we structureel inkomsten nodig om ook andere botters voor de toekomst te behouden.
Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg heeft als doel de haven van Spakenburg, vol historische vissersschepen met alle levendigheid in gave staat te behouden voor de toekomst.
De stichting zet beide aangekochte schepen in om
* vrijwilligers op te leiden tot schippers,
* het ambacht rond onderhoud te leren, maar ook om
* te varen met jeugd vanuit basis- en voortgezet onderwijs en
* hen zo bekend te maken met - en enthousiast te krijgen voor de botters en de visserij waar de schepen oorspronkelijk voor gebouwd zijn.

De stichting heeft de status van Culturele ANBI waardoor donaties fiscaal zeer aantrekkelijk zijn.
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek: particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting!!

Help je ook mee onze Museumhaven, de Scheepstimmerwerf en de botters als kroonjuwelen voor de toekomst en daarmee voor ons nageslacht te behouden?
Meer informatie: www.museumhavenspakenburg.nl
Reageren?