Museumhaven Spakenburg - Uitreiking nieuwe handboek opleiding vrijwilligers

Uitreiking nieuwe handboek opleiding vrijwilligers

Vrijdag 21 december waren alle bottervrijwilligers uitgenodigd op de Scheepstimmerwerf. Werd het werfpersoneel verblijd met originele kerstpakketten, de vrijwilligers werden verwelkomd met een drankje en daarna werd er door iedereen genoten van meerdere heerlijke salades, naanbrood en gebraden kippetjes.

Het samenzijn werd voortgezet in de timmerwerkplaats. Na het welkom door Harry Ros werd het afgelopen opleidingsjaar geëvalueerd. Enkele vrijwilligers hadden hun verbeterpunten op papier gezet. De positieve dan wel negatieve ervaringen kunnen zo gebruikt worden voor het optimaliseren van de opleiding voor de komende jaren.