Museumhaven Spakenburg - Nieuws

De botters en de haven, een onmisbaar beeld voor ons mooie dorp. Toch is het behouden van deze unieke culturele erfgoederen niet vanzelfsprekend. In de komende weken maak je kennis met mensen die betrokken zijn in de samenleving van Bunschoten/Spakenburg. Die bovendien een hart hebben voor de botters en de Museumhaven. Vanuit hun hart zijn zij ook ambassadeur geworden van de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg. Zij vertellen je meer over hun persoonlijke visie op en ervaring met de botters en de haven.

In deze tweede editie neemt Melis van de Groep je mee in het dorp waar hij burgemeester is.
Hij vertelt over het belang van de botters in de Museumhaven en over zijn eigen familiehistorie met betrekking tot het varende culturele erfgoed.

Om met de deur in huis te vallen. Wat wilt u allereerst kwijt over de botters en de haven?
Onze Museumhaven Spakenburg, met botters, Scheepstimmerwerf Nieuwboer en visafslag vormen samen een uniek levend openluchtmuseum. Mensen die hier voor het eerst komen, vragen ons waarom zij dit eerder niet wisten. We moeten ons realiseren dat als wij het over Spakenburg hebben, hun beeld soms heel anders is. Laat ons het volledige en goede verhaal vertellen en de juiste beelden laten zien.

Maandagochtend 6 mei werd met pompen op volle kracht en hozen met man en macht de gisteren gezonken botter BU33 weer droog gemaakt. Hij drijft weer!
's Middags vond de expertise plaats met de verzekering, Marco Venendaal van Scheepstimmerwerf Nieuwboer en Rut Heinen van de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg(SBMS).
De bottervrijwilligers hebben de motor al weer aan de praat gekregen, mooie prestatie!

 

Toen een van de nieuwe bottervrijwilligers zondagochtend 5 mei 2019 langs de Museumhaven Spakenburg liep, trof hij de BU33 zo aan: gezonken!
Wat 'n domper voor de SBMS die het schip recent aankocht!
Gelukkig heeft Marco Venendaal van Scheepstimmerwerf Nieuwboer het schip voor nu kunnen fixeren.
Maandag wordt verdere actie ondernomen.
De vrijwilligers zijn onderling nu al enthousiast bezig hun inzet en hulp te coördineren voor de werkzaamheden van de komende week. Top!
Eens te meer toont dit aan hoe hard de ondersteuning van de SBMS nodig is !
Steun jij de Stichting al?
Doneren kan hier:
https://www.museumhavenspakenburg.nl/nl/steunen/doneren

De botters in de Museumhaven, een onmisbaar beeld voor ons mooie dorp. Toch is het behouden van deze unieke culturele erfgoederen niet vanzelfsprekend.
In de komende weken maak je kennis met meerdere mensen. Zij zijn betrokken bij de samenleving van Bunschoten Spakenburg en hebben een hart voor de Museumhaven en haar botters.
Vanuit dat hart zijn zij ook ambassadeur geworden van de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg . Zij vertellen je meer over hun persoonlijke kijk en ervaring rondom de botters en de haven.

In deze eerste editie kijk je mee met
Henk Koelewijn, directeur van het Oostwende College,
liefhebber van zeilen en iemand met een rijke Spakenburgse geschiedenis!

Vrijdag 21 december waren alle bottervrijwilligers uitgenodigd op de Scheepstimmerwerf. Werd het werfpersoneel verblijd met originele kerstpakketten, de vrijwilligers werden verwelkomd met een drankje en daarna werd er door iedereen genoten van meerdere heerlijke salades, naanbrood en gebraden kippetjes.

Het samenzijn werd voortgezet in de timmerwerkplaats. Na het welkom door Harry Ros werd het afgelopen opleidingsjaar geëvalueerd. Enkele vrijwilligers hadden hun verbeterpunten op papier gezet. De positieve dan wel negatieve ervaringen kunnen zo gebruikt worden voor het optimaliseren van de opleiding voor de komende jaren.

Op 17 december 2018 moesten we met pijn in ons hart afscheid nemen van cultureel medewerker van de gemeente Bunschoten, Vincent de Kieviet. Hij heeft een stevig fundament gelegd bij het voorbereiden en oprichten van de SBMS. Het was fijn samenwerken met hem. Niet alleen om zijn kennis op velerlei terreinen, maar ook om zijn constructieve inzet en vriendelijke persoonlijkheid. Van verschillende disciplines kreeg hij lovende woorden voor zijn geleverde bijdrage aan meerdere culturele ontwikkelingen. Velen kwamen hem gedag zeggen, bedanken en succes wensen in zijn nieuwe baan. We zijn benieuwd wie hem gaat opvolgen.

De goedheiligman zou eigenlijk pas op zaterdag de 17e in de Museumhaven van Spakenburg aankomen, maar op vrijdag 16 november speelden Bert van Eijden en Ans Huurdeman van Restaurant de Mandemaaker al voor Sinterklaas.
Zij hadden ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van hun sfeervolle horecagelegenheid op 28 april 2016 een swingend havenconcert georganiseerd in samenwerking met enkele sponsoren. Hiervan was nog een financieel restant overgebleven.
Dit bedrag wilden zij - als trouwe sponsors en fervente liefhebbers van Museumhaven, botters en scheepstimmerwerf - schenken aan de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg (SBMS). 
Die kan dat geld dan besteden voor het haar gestelde doel: de botters hier èn in de vaart houden!


Van verschillende disciplines waren mensen uitgenodigd dit gebeuren bij te wonen om er zo een officieel tintje aan te geven.
Ieder werd ontvangen met een kopje thee of koffie met lekkers.

In aanwezigheid van bottereigenaren,  bottervrijwilligers en botterliefhebbers ontving penningmeester Wijnand Bonneveld van de SBMS uit handen van Bert van Eijden een cheque met het fantastische bedrag van maar liefst € 6500! Geweldig!
Daar werd met veel enthousiasme voor geapplaudisseerd en er werd uiteraard op geproost met een drankje!
Het vrolijke gebeuren werd feestelijk afgesloten met gezellige borrel- en botterpraat. 

RTV Bunschoten filmde dit alles, te vinden op hun kanaal op YouTube. Wil jij ook de botters steunen? Ga naar www.museumhavenspakenburg.nl/steunen

 

Zaterdagochtend 3 november 2018 overhandigde Stef van Saled LED verlichting weer de strengen ledverlichting (elk van 40m) aan Bram Kok.
SALED sponsort dat ook dit jaar weer en wil hiermee de botters letterlijk in de ‘schijnwerpers’ zetten om zo te helpen aandacht te genereren voor dit unieke culturele erfgoed.

Bram Kok is enthousiast lid van de commissie Marketing en Communicatie van de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg.
Hij verdeelt de lichtstrengen over de schippers. Zij gaan hun botters/kotters in de spotlights zetten nu de donkere dagen weer zijn begonnen.
Sommigen gaan eerst nog de helling op voordat de verlichting in top kan, anderen (in de 'hongdehemel') doen het binnenkort.
De schippers ontvangen elk een vergoeding voor stroomkosten van de SBMS. 

Was het Spakenburgse Centrum al weer gezellig versierd, nu wordt ook de Museumhaven weer sfeervol verlicht.
Namens botters en bewoners bedankt SALED, Stef en Bram!
Ze stonden voor deze foto overigens voor het nieuwe informatiebord in de vorm van een botterzwaard, geplaatst op initiatief van de eerder genoemde commissie van de SBMS!) Wist je trouwens dat ook jij de botters kunt steunen? Ga naar: www.museumhavenspakenburg.nl/steunen.

Als je de wetenschap hebt dat er ooit ruim 200 botters lagen in het vissersdorp Spakenburg, hoe kun je dan het beste een informatiebord vormgeven dat je naast de Museumhaven wilt plaatsen? 

Precies: in de vorm van een zwaard! Zo was de gedachte van de commissie Marketing en Communicatie (van Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg).
Op die manier zal de bottersfeer van de prachtige vissershaven benadrukt worden èn vraagt het de aandacht voor deze grote terugloop van het waardevolle culturele erfgoed.

Vrijdag 26 oktober was het zover: in aanwezigheid van o. a. burgemeester van de Groep, bestuur en commissieleden van Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg (SBMS), RTV Bunschoten, bottervrijwilligers en botterliefhebbers werd het bord onthuld. 


Voorzitter Marc Schoonebeek legde de functie van een zwaard uit: het zorgt ervoor dat de botter op koers blijft en niet teveel drift.
Zo wil ook de SBMS haar koers strak blijven volgen en doorgaan met de ingezette acties en plannen om de Museumhaven en haar botters voor de toekomst te bewaren. 

Onder de eenmaal weggetrokken juten lap kwam na deze speech een glanzend, prachtig zwaard tevoorschijn met daarop vermeld: 


• de plattegrond van het vissersdorp,
• het vaarschema van de botters om korte tochten te maken,
• de evenementenkalender van Hecht Spakenburg (VVV),
• èn het Spakenburgs volkslied.

Het zwaard is ontworpen en vervaardigd door de vaktimmerlieden van Scheepstimmerwerf Nieuwboer, de info erop door Meijn Graphic Design.
Het werd geplaatst door Hoveniersbedrijf Hoksbergen in samenwerking met Snel Herstel.
De Rabobank Randmeren overhandigde deze vrijdagavond een cheque van € 2000 aan de SBMS, waarmee bovenstaande actie financieel mogelijk werd gemaakt. Deze trouwe sponsor ondersteunt de projecten van de SBMS regelmatig met grote geldelijke bijdragen.
 Met deze mooie samenwerking van meerdere disciplines is het hart van Spakenburg een mooie parel rijker. Een parel die weer gaat bijdragen aan het behoud van de Museumhaven en haar botters.

De informatieavond van afgelopen 31 oktober in de Visafslag met leden van Vereniging de Bruine Vloot werd goed bezocht door bottereigenaren/liefhebbers en andere betrokkenen.
De voorzitter van de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg (SBMS) Marc Schoonebeek legde het doel van de avond uit en gaf aan elk voor- en najaar een dergelijke avond te willen organiseren.
Aan de hand van een Power Point presentatie gaf hij de aanwezigen updates van meerdere onderwerpen:
de activiteiten van het bestuur,
de vrijwilligers, hun opleiding en het vervolgtraject,
de educatie voor verschillende disciplines,
de aankoop van een of meer schepen,
vorderingen m.b.t. donaties en sponsoren,
liggelden,
botteropstappen,
naamsbekendheid SBMS en VBV , etc.
Tijdens en na de presentatie kon ieder uitleg vragen of ideeën opperen.
Er kwamen zinnige vragen, ludieke voorstellen en waardevolle aandachtspunten naar voren waarmee zowel het bestuur als de commissies verder aan de slag kunnen.
Het was kortom een constructieve en informatieve bijeenkomst. Er wordt van beide kanten uitgekeken naar het vervolg in het komende jaar.

 

 

 

Informatieavond in de #RodeLoods met een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

Wat een opkomst! Na de wervingen op de website, op meerdere FB pagina's en in De Bunschoter kwamen 22 vrijwilligers zich aanmelden!

Tijdens de informatiebijeenkomst bleek bij de voorstelronde wat voor betrokken, enthousiaste mensen zich opgegeven hadden! Geweldig! Met veel animo vertelden ze waarom ze zich aangemeld hadden, wat hun betrokkenheid is en wat hun specifieke kwaliteiten zijn.
Nadat ze op papier allerlei vragen beantwoord hadden, kregen zij informatie over de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg, het Masterplan, de problematiek van de vergrijzing en het kostenplaatje van haven en schepen.

Schipper/scheepsmaat in opleiding

Wil jij in de voetsporen treden van de legendarische Spakenburgse vissers en leren varen met een echte botter? Volg dan ons opleidingsprogramma en word vrijwilliger!

 In een groep van tien personen doorloop je het opleidingsprogramma tot schipper of scheepsmaat op een traditionele botter. Dit traject beslaat tien avonden.