Ons doel

” De museumhaven van Spakenburg is ontegenzeggelijk het meest beeldbepalende gezicht van Spakenburg. Dit erfgoed moet geborgen worden voor de toekomst voor onze kinderen, kleinkinderen en eigenlijk voor heel Nederland.”

Voor de toekomst.

Onze visie

De Museumhaven vol met historische vissersschepen vormt al eeuwen het gezicht van Spakenburg. Die schaal en de relatieve ongeschondenheid van Spakenburg maakt dit monumentale ensemble uniek voor Nederland.

De toekomst van de Museumhaven van Spakenburg ligt niet alleen in het koesteren en het proberen te behouden van het verleden, maar bovenal in het levend houden daarvan.

Wat willen wij bereiken

Ons doel

Onze stichting heeft als doel om de Museumhaven van Spakenburg, gevuld met historische vissersschepen, in haar levendigheid en ongeschondenheid te behouden voor de toekomst.

Onze ambities en strategie

De ambities van de stichting zijn op te delen in vijf afzonderlijke pijlers. Voor elk van deze pijlers hebben wij onze strategie bepaald.

Educatie, vrijwilligers en opleiding

Door in te zetten op educatie willen we de kennis en vaardigheden borgen van de verschillende disciplines betrokken bij het bouwen, onderhouden en het gebruiken van de historische vissersschepen.

Beheer- en instandhouding

We gaan de fysieke instandhouding van de vloot met historische vissersschepen stimuleren. We willen de uitvaart van te koop liggende schepen trachten te voorkomen en daarbij inzetten op de kracht van particulier eigenaarschap. Ook zetten we in op het behoud van de nog actief werkende historische botterwerf.

Fondsenwerving en fondsbeheer

We hebben mede als doel om een onafhankelijk Museumhavenfonds op te zetten, deze duurzaam te vullen met middelen en vervolgens de verkregen middelen weer te bestemmen. Uit het fonds kunnen de diverse activiteiten ter behoud van de Museumhaven worden gefinancierd.

Botters-in-business

We gaan verdienmodellen voor onderdelen van de museumhaven ontwikkelen, waardoor deze minder afhankelijk worden van externe ondersteuning en subsidies. Deze verdienmodellen kunnen ontwikkeld worden voor particuliere eigenaren, beheerstichtingen, de musea, de visafslag, de werf, etc.. Dit kan ook in samenhang met de middenstand en horeca

Beeldvorming, communicatie en marketing

We gaan de het geheel van de Museumhaven van Spakenburg promoten, vertegenwoordigen en verkopen. Hierbij moet de Museumhaven van Spakenburg als één gezicht naar buiten toe geprofileerd worden. Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor de beeldvorming naar de lokale inwoners.