Organisatie

” De museumhaven van Spakenburg is ontegenzeggelijk het meest beeldbepalende gezicht van Spakenburg. Dit erfgoed moet geborgen worden voor de toekomst voor onze kinderen, kleinkinderen en eigenlijk voor heel Nederland.”

Organisatie

Neven functies

Voor de organisatie is voor het raad van toezicht model gekozen. Dat betekent dat boven het bestuur een raad van toezicht staat, die een adviserende en controlerende functie heeft. Dit biedt extra zekerheid voor de borging van de missie, kwaliteit, good governance, financiën en continuïteit op de langer termijn.

De stichting werkt met een bottom-up aanpak en zelfsturende commissies bestaande uit vrijwilligers. Dat wil zeggen dat de commissies zelf hun uitvoeringsprogramma’s opstellen en ter financiering en goedkeuring voorleggen aan het bestuur. Het bestuur stelt daarmee rekening houdend de beleidskaders op. De raad van toezicht toetst de beleidskaders enkel op de statutaire doelstellingen en grondslag. De commissies dragen in de uitvoering zelf veel verantwoordelijkheid. De commissievoorzitter en/of de portefeuillehouder uit het bestuur vormt de verbindende schakel tussen commissie en bestuur. Uiteraard blijft het bestuur altijd bestuurlijk verantwoordelijk.

 

Good Governance

De stichting conformeert zich aan de Governance Code voor Cultuur. Dat wil zeggen dat alle handelingen van de stichting getuigen van een zakelijk, zorgvuldig, integer en transparant bestuur.

Het bestuursorgaan van de stichting functioneert volledig onafhankelijk van andere rechtspersonen en partijen.

Alle leden van het bestuur en de RvT hebben een onbezoldigde functie, krijgen geen vacatiegelden en komen enkel in aanmerking voor onkostenvergoeding.

De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt volledig met onbezoldigde vrijwilligers.