Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rondvaarten georganiseerd door Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg, hierna aangeduid als “de organisator”.
1.2. Door het online boeken van een rondvaart of het boeken van een rondvaart via het Toeristisch Informatiepunt Spakenburg, gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.
2. Reserveringen
2.1. Reserveringen voor rondvaarten kunnen online worden gemaakt via de website van de organisator of bij het Toeristisch Informatiepunt Spakenburg.
2.2. Reserveringen zijn pas definitief na ontvangst van betaling door de organisator.
2.3. De organisator behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren of te annuleren om redenen zoals onvoldoende beschikbaarheid, technische problemen of onvoorziene omstandigheden.
3. Betalingen
3.1. Betalingen voor rondvaarten dienen vooraf te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen met de organisator.
3.2. Betalingen kunnen worden gedaan via de beschikbare betaalmethoden op de website van de organisator of per pinbetaling via het boeken van een rondvaart via het Toeristisch Informatiepunt Spakenburg.
3.3. Bij annulering door de deelnemer gelden de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
4. Deelname
4.1. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn op de aangewezen locatie voor vertrek.
4.2. De deelnemer dient zich te houden aan de instructies van de bemanning en de veiligheidsvoorschriften aan boord van het schip.
4.3. De organisator behoudt zich het recht voor om de deelnemer te weigeren of te verwijderen van de rondvaart indien deze zich misdraagt of de veiligheid van zichzelf, mededeelnemers of bemanning in gevaar brengt.
5. Annulering en wijzigingen
5.1. Annuleringen door de deelnemer dienen schriftelijk of per e-mail te worden gemeld aan de organisator.
5.2. Bij annulering door de deelnemer gelden de volgende restitutievoorwaarden:
Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de rondvaart wordt het volledige bedrag gerestitueerd.
Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de rondvaart vindt geen restitutie plaats.

5.3. De organisator behoudt zich het recht voor om rondvaarten te annuleren of te wijzigen vanwege onvoorziene omstandigheden zoals slecht weer, technische problemen of onvoldoende deelnemers. In dergelijke gevallen zal de organisator proberen de rondvaart te verplaatsen naar een andere datum of een volledige restitutie aanbieden.
6. Aansprakelijkheid
6.1. Deelname aan de rondvaart is op eigen risico van de deelnemer.
6.2. De organisator is niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of diefstal tijdens de rondvaart, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de organisator.
6.3. De deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan het schip of eigendommen van de organisator als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid.
7. Overige bepalingen
7.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Contactgegevens
Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg
marcom@museumhaven.nl
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2024.