Wie zijn we

” De museumhaven van Spakenburg is ontegenzeggelijk het meest beeldbepalende gezicht van Spakenburg. Dit erfgoed moet geborgen worden voor de toekomst voor onze kinderen, kleinkinderen en eigenlijk voor heel Nederland.”

Museumhaven Spakenburg

In Spakenburg is de vissershaven van vroeger bewaard gebleven alsof de tijd bijna stil gestaan heeft. De haven met originele scheepstimmerwerf, historische vissersschepen, dijkwoningen, visafslag en museum met visrokerij vormen een prachtig historisch plaatje.

” De museumhaven van Spakenburg is ontegenzeggelijk het meest beeldbepalende gezicht van Spakenburg. Dit erfgoed moet geborgen worden voor de toekomst voor onze kinderen, kleinkinderen en eigenlijk voor heel Nederland.”

 

Spakenburg is de meest complete historische vissershaven van Nederland. Het is ook een haven die bruist van het leven. De werf is nog steeds bedrijfsmatig in gebruik en de botters varen af en aan met liefhebbers en gasten. Naast het belang als cultureel erfgoed voor de gemeente èn Nederland zorgt het ook voor een ‘unique sellingpoint’. Het draagt daarmee bij aan de vitaliteit en economie van het centrumgebied van Spakenburg.

Toch valt daar gestaag een schaduw overheen. De gemeente, de huidige gebruikers en eigenaren van de historische vissersschepen kunnen niet meer alleen instaan voor het behoud van dit unieke ensemble. Door diverse oorzaken neemt de hoeveelheid in Spakenburg liggende botters en andere historische vissersschepen af. De daarmee gepaarde afname van de uitstraling, sfeer en aantrekkingskracht vormt een bedreiging voor de toekomst van de Museumhaven van Spakenburg. Om te voorkomen dat er komend decennium een uittocht van botters plaatsvindt, werd er gezamenlijk met alle betrokken partijen een masterplan opgesteld. Dit plan heeft als doel om proactief met passende maatregelen daartegen te komen om zo dit cultureel erfgoed voor Spakenburg te behouden.

De uitvoering van het masterplan is in volle gang. De gestelde visie en doelen zijn verder uitgewerkt en omgezet in concrete acties en projecten. Hieruit volgt ook de oprichting van de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg. Deze stichting zet niet alleen de in gang gezette acties en projecten voort, maar gaat ook vanuit haar onafhankelijke positie als een fonds de fysieke instandhouding stimuleren van de historische vissersschepen.

Vanuit het Masterplan zijn we begonnen met ongeveer 40 vrijwilligers, die allen nu met hun activiteiten doorgaan onder de vlag van de stichting. In de toekomst kunnen we nog veel meer vrijwilligers gebruiken die zich betrokken voelen bij de haven en de botters en die zich hiervoor willen inzetten. Denk aan ambassadeurs en gidsen, maar ook aan enthousiaste bemanningen en schippers om de bezoeker en bewoner een onvergetelijke historische zeilervaring te bieden.